Činnosť firmy ODPADY s.r.o. Lučenec je zameraná predovšetkým na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi. Pôsobnosť spoločnosti je po celom území Slovenskej republiky. Firma spolupracuje so špičkovými odborníkmi a organizáciami v oblasti ekológie a životného prostredia.


Spoločnosť ODPADY s.r.o. Lučenec zabezpečuje nasledovné činnosti:

 • Komplexná starostlivosť o životné prostredie firiem.
 • Výkup, preprava a skladovanie odpadov.
 • Analytické hodnotenie a zaraďovanie odpadov podľa katalógu.
 • Preprava odpadov a vypracovanie dokladov podľa ADR.
 • Vypracovanie odborných posudkov.
 • Vypracovanie zámerov a správ o hodnotení podľa EIA.
 • Vypracovanie havarijnych opatrení a prevádzkových poriadkov.
 • Informácie o eko-toxikologických vlastnostiach nebezpečných látok, sposobe ich uskladňovania,prepravy...
 • likvidačné práce železného odpadu /rezanie ocele kyslíkom
 • výkup katalyzátorov za najlepšie ceny
 • výkup drôtov, káblov

Mnoho významných organizácií na celom území Slovenskej republiky využíva naše služby pri zhodnocovaní priemyselných odpadov.

Zaoberáme sa zberom a výkupom nebezpečného odpadu a to konkrétne druh:

 • 16 06 01 olovené batérie
 • 16 06 02 nikolcadmiové batérie
 • 20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03
 • netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
 • zber tužkových batérií

Ako jediná spoločnosť za výkup platíme v hotovosti a na mieste.

Druh odpadu
Katalógové číslo
Cena za 1kg bez DPH
Olovené batérie
16 06 01
0,45€
NiCd akumulátory
16 06 02
0,20 €
Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
20 01 33
0,45€
Olovo
17 04 03
0,70€
Katalyzátory
na požiadanie
Káble, drôty
na požiadanie
Elektromotory
0,30€/kg
 • V prípade odberu odpadu u pôvodcu bude uvedená cena znížená o 0,06 € / kg.
 • Spoločnosť ODPADY, s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu ceny bez predchádzajúceho upozornenia.
 •  Adresa prevádzky: Fiľakovská cesta 1151/26, Lučenec (areál Stavoúnie-betonárky= z mesta za benzínkou doprava)

Sme schopní zabezpečiť:

 • likvidáciu motorových a hydraulických olejov, filtrov a podobne.
 • likvidačné práce železného odpadu / rezanie ocele kyslíkom/ v cene 0,15€/kg

Do budúcna pripravujeme nový projekt na likvidáciu a následnú recykláciu starých pneumatík.


V prípade otázok a doplňujúcich informácií nás prosím kontaktujte:

+421 911 228 882, +421 948 478 770 - Konateľ: Sofia Kapičáková
odpadysro@gmail.com

Fakturačná adresa:

ODPADY, s.r.o.
Ulica partizánska 0171/6
984 01 Lučenec
Slovakia

IČO: 53 134 931
IČ DPH: SK2121284869

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 12858/S

Dokumenty na stiahnutie:

Súhlas na na prepravu nebezpečných odpadov
Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy


 
 
ODPADY, s.r.o., Ulica partizánska 1071/6, 984 01 Lučenec